Улаанбаатар 0C

OACCC

ШУУРХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хамтарч ажиллая, хамтдаа шийдье

“Иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай” 119 дүгээр тогтоолын 1.2.1-д Гэмт хэрэг, үер усны болон болзошгүй аюул эрсдэл, ослын буй шалтгааны нөхцлийг тогтоож, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах ажлын хүрээнд 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Цагдаагийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн нэгдэл, Прокурорын газар, Тохижилт үйлчилгээний газар ОНӨААТГ, Хороод болон харъяа Сууц өмчлөгч холбоодтой хамтарсан хурал уулзалтыг хийж дундын өмчлөлийн инженерийн шугам сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах, орон сууцны байруудын техникийн хонгилд  амьдрагч иргэдийн асуудлаар цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын чиг баримжаагаа тогтоон, хамтран  ажиллахаар боллоо.

 

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
НИЙТ ХАНДАЛТ
Өнөөдөр: 885
30 хоногт: 6765
Нийт хандалт: 674041
Холбоотой линк