Улаанбаатар 0C

OACCC

ШУУРХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ХҮТ – 12

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хэрэглэгчдийн ая тухыг хангасан үйлчилгээгээр тэргүүлэгч, мэрэгшсэн хамт олон байхад оршино.

БИДНИЙ УРИА

Бидний үйлчилгээ таны ая тухын баталгаа.

БИДНИЙ ЗОРИЛТ

  • Авлагыг 30% бууруулах
  • Ажиллах ур чадварыг сайжруулах
  • Ажиллагсдын ажлын байрны тавтай орчинг бүрдүүлэх

ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 15, 16, 17, 18, 19-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх орон сууцны 76 байрны 5896 өрхийн 303555 м2 талбайд ,19749 хүн ам, 372 аж ахуйн нэгж байгууллагад 4-н УДДТ, 10-н халаалтын цогц төхөөрөмжөөр дамжуулан ус дулаанаар хангах, бохир усыг татан зайлуулж, ашиглалт үйлчилгээг хариуцан 24 цагийн турш хэрэглэгчдийн эрэлт хүсэлтийг хүлээн авч барагдуулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Манай байгууллага нь Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын даргын 2015 оны А/01 тушаалаар батлагдсан орон тоо, бүтцийн дагуу 53 ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

Холбоотой мэдээ
2015-12-21 03:13:40
2015-12-21 03:21:34
2015-12-21 03:21:49
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
НИЙТ ХАНДАЛТ
Өнөөдөр: 886
30 хоногт: 6766
Нийт хандалт: 674042
Холбоотой линк